Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Novinky

OTOVICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

OTOVICE - Pozvánka na besedu: Adaptace na klimatickou změnu

Hrozí nám záplavy? Nebo dlouhodobé sucho? Týká se klimatická změna i Broumovska? A jak se jí přizpůsobit? Strategická rada regionu Broumovsko vás zve na představení projektu Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I. Přijďte diskutovat o krajině, ve které žijete.

Čtvrtek 26. srpna 2021, 16:00
Otovice / zasedací místnost Obecního úřadu

Přednášející: Jiří Malík, Živá voda z.s.
Pořádá: Strategická rada regionu Broumovsko

Vstup volný

Tento projekt byl podpořen grantem z Fondů EHP a Norska 2014–2021, z programu CZ-ENVIRONMENT.

SRRB posílil energetický manažer

Energetika byla v rámci SRRB vyhodnocena jako stěžejní téma, kterému je v současné době nutné věnovat maximum pozornosti. Velkým impulsem v této oblasti je tzv. Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal), která má Evropu dovést do roku 2050 ke klimatické neutralitě.

Témat v této oblasti je i pro region Broumovska celá řada, namátkově jmenujme např. tato:

  • energetické úspory,
  • ostrovní energetické systémy,
  • nové zdroje energie,
  • elektromobilita.

Pro odbornost a obsáhlost této agendy se SRRB rozhodla zřídit pracovní pozici energetického manažera, který by tuto problematiku koordinoval. V červenci 2021 tak posílil náš tým nový kolega, p. Karel Zubatý. Pokud byste měli konkrétní náměty v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat.

Pozice energetického manažera je finančně podpořena Městem Broumov a místními firmami Z - Trade a Hobra-Školník.

Nová autobusová linka Police nad Metují - Karlów
Autobusem do Karlówa!

Autobusem do Karlówa!

Výbornou příležitost, jak spojit návštěvu Broumovských stěn a sousedních Stolových hor v Polsku, vám nabízí nová autobusová linka z Police nad Metují na Karłów. Autobusy budou na této trase jezdit od 1. 8. do 31. 10. 2021, a to každý víkend v časech 8:20 / 12:20 / 16:20 z Police nad Metují. Přepravit zde budete moci i svá jízdní kola (max. 6 najednou), a tak možností pro delší výlety v krásném prostředí skal budete mít opravdu hodně.

Jízdní řád linky 361 (Police nad Metují – Machov – Karłów – Bělý – Police nad Metují)

Strategická rada regionu Broumovsko, o. p. s.
e-mail: josef.klapkovsky@broumovsko.cz

Strategická rada regionu se podílela na změnách jízdních řádů autobusů na Broumovsku
Změny jízdních řádů autobusů na Broumovsku

Změny jízdních řádů autobusů na Broumovsku

Změny jízdních řádů autobusů na Broumovsku

Zásadní proměnou projde od 13. června 2021 nabídka víkendové a prázdninové autobusové dopravy v oblasti Machova, Adršpachu a Broumovských stěn. Strategická rada regionu Broumovsko koordinovala s Krajským úřadem KHK, Společností pro destinační management Broumovska a jednotlivými obcemi regionu změny ve vedení autobusových linek, které by měly přinést lepší obsluhu turistických cílů a alespoň částečně eliminovat problémy s individuální automobilovou dopravou v regionu. Zároveň by měly být i ku prospěchu obyvatel dotčených obcí.

Na lince 360 (Police nad Metují – Česká Metuje – Teplice nad Metují – Adršpach) dochází k zavedení nových čtyř párů spojů o víkendech, které obyvatelům Policka a zde ubytovaným či parkujícím hostům nabídnou přímé spojení do Adršpašsko-teplických skal, a to v časech 8:20 / 09:45 / 14:20 / 16:35 (odjezdy z Police nad Metují).

Na lince 361 (Police nad Metují – Machov – Bělý – Police nad Metují) dojde k rozšíření počtu víkendových spojů mezi Machovem a Policí nad Metují (odjezdy z Machova v 5:22 / 7:22 / 9:22 / 11:22 / 13:22 / 15:22 / 17:22).

Na lince 363 (Police nad Metují – Suchý Důl – Slavný – Hlavňov – Police nad Metují) o prázdninách a víkendech dojde k rozšíření obsluhy turisticky zajímavých výchozích míst v Broumovských stěnách. Na Slavný zajede autobus pro výstup i nástup šestkrát denně (08:03 / 10:03 / 12:03 / 14:03 / 16:03 / 18:03), k chatě Hvězda také šestkrát denně (07:55 / 09:55 / 11:55 / 13:55 / 15:55 / 17:55).

Zásadní změnou je, že linky 360, 361 a 363 budou navíc mezi sebou vzájemně provázány v Polici nad Metují. Bude tedy možné přímo nebo s přestupem cestovat z Machova na Hvězdu, ze Slavného do Adršpachu apod. Pro hosty ubytované v těchto lokalitách se tak rozšíří možnosti výletů bez nutnosti využití vlastního vozu. Na vybraných spojích bude v letním období (v pracovní dny i o víkendech) možné přepravovat jízdní kola (autobus přepraví maximálně 6 kol). Tyto spoje jsou vyznačeny v jízdním řádu.

V rámci úprav bylo myšleno i na místní obyvatele. Z Machova bude nově možné i o víkendech cestovat do zaměstnání, kde práce probíhá v nepřetržitém provozu se střídáním směn v 6 a 18 hodin. Naopak některé velice málo využité spoje či jejich zajížďky budou zrušeny.

Začíná projekt adaptace na klimatické změny

Začíná projekt adaptace na klimatické změny

Klimatické změny a s nimi spojené procesy jsou výzvou pro celý svět. Kromě globálních řešení tohoto problému je možné zaměřit se i na řešení lokální. Jednou z cest je narovnání vodního režimu krajiny, které povede k vyšší zádrži vody v krajně a tím k větší odolnosti vůči očekávaným extrémům – prudkým srážkám a obdobím sucha.

Strategická rada regionu Broumovsko připravila projekt, který chce jít právě touto cestou. Symbolicky na obou „stranách“ Broumovska, které je rozděleno evropským rozvodím, se budou zpracovávat dvě adaptační strategie na klimatickou změnu – jedna v části povodí Stěnavy, druhá v povodí Dunajky (přítok Metuje). Činnosti zasáhnou do katastrů šesti obcí a měst – Broumova, Martínkovic a Otovic v povodí Stěnavy a Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad Metují v povodí Dunajky.

Výsledkem by měl být návrh optimálního řešení krajiny, které povede k zádrži vody. Do budoucna bude s velkou pravděpodobností na realizace opatření k zádrži vody v krajině (mokřady, remízky, výsadby...) k dispozici financování. Lze očekávat, že uvolnění financí bude často vázané na existenci adaptační strategie obce/regionu/kraje, aby bylo zřejmé, že jednotlivé projekty zapadají do nějaké koncepce. Adaptační strategie nemusí být pro obce nijak závazné (pokud si to samy aktivně neodhlasují), ale poskytují jim určité náměty či možnosti, kterým směrem v budoucnu jít.

Vypracovaný projekt Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I je financovaný z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Projekt byl podán do výzvy „Oslo“ Státního fondu životního prostředí (SFŽP) z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu. Projekt podaný SRRB je těsně před podpisem smlouvy. Po realizaci výběrových řízení se tak mohou na jaře zahájit práce v terénu. Zpracování celého projektu bude trvat jeden a půl roku.

Financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT.

V prvním roce své existence byla Strategická rada regionu Broumovsko podpořena grantem Královehradeckého kraje.

SRRB podpořena Královehradeckým krajem

Strategická rada regionu Broumovsko byla v prvním roce své existence podpořena grantem Královehradeckého kraje. Pro SRRB tvoří jednání na krajské úrovni jeden z důležitých pilířů činnosti, ať již se jedná o problematiku regionálního rozvoje nebo např. dopravy. Poskytnutí příspěvku od Královehradeckého kraje tak chápeme jako ocenění smysluplnosti existence SRRB a potvrzení toho, že jsme pro krajskou samosprávu relevantním partnerem.

Domníváme se, že v mnoha ohledech průkopnický model spolupráce SRRB, kdy se aktivizují klíčoví regionální aktéři se sdílenou vizí, bude hrát významnou roli v rozvoji regionu Broumovska. SRRB je v roce 2020 financována ze zdrojů všech tří zakládajících měst (Broumov, Police nad Metují a Teplice nad Metují) a Podnikatelského klubu Broumovska. Pro efektivní působení je ale nutné vícezdrojové a stabilní financování. Proto jsme požádali o příspěvek také Královehradecký kraj, v jehož zájmu by rozvoj regionu Broumovska měl být.

Za přidělenou finanční podporu děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

SRRB spouští nový web pro pracovní inzerci. Cílem je pomoci regionálnímu trhu práce.

Nový web pro regionální pracovní inzerci

Strategická rada regionu Broumovsko spustila k začátku roku 2021 nový web pro pracovní inzerci. Nový web je dostupný z dobře známé adresy prace.broumovsko.cz. Již nyní na něm najdete inzeráty řady místních firem a institucí. Naší ambicí bude, aby byl web užitečným pomocníkem pro místní obyvatele i firmy.

Na výše uvedené adrese je možné hledat pracovní nabídky a zadávat poptávky již více než 10 let. Původní web provozovaný Podnikatelským klubem Broumovska již ale funkčně a graficky zastaral a proto došlo k jeho nahrazení. Pro úspěšné zadaní inzerátu již není potřeba zadávat celou řadu detailů, elegantní grafika webu nyní kromě klasických počítačů bez problémů funguje na smartphonech a dalších zařízeních. Na novém portále je možné procházet pracovní inzeráty dle jednotlivých lokalit a nad mapou regionu.

Inzertní portál je k dispozici všem zájemcům z řad firem i jednotlivců. Pokud chcete na webu inzerovat, stačí se s podrobnostmi ozvat na e-mailovou adresu prace@broumovsko.cz nebo kontaktovat provozovatele webu pomocí formuláře dostupného na stránkách. Vaše inzerce bude obratem zveřejněna. Těšíme se na spolupráci a doufáme, že web bude užitečný.

V dalším vydání žebříčku, který srovnává kvalitu života v obcích s rozšířenou působností, se Broumov opět umístil téměř na konci. Proč tomu tak je?
Kvalita života v Broumově

Kvalita života v Broumově

Stejně jako v předešlých letech získal i letos jistou mediální pozornost žebříček obcí sestavený firmou Obce v datech za přispění firmy Deloitte. Srovnává se v něm kvalita života ve městech, které jsou tzv. obcemi s rozšířenou působností. Do této skupiny patří i Broumov, který se tak ve srovnání objevuje a stejně jako v předešlých letech pro něj toto srovnání nedopadá dobře. Konkrétně letos se umístil na 202. místě, přičemž celkově má žebříček 206 míst. Pokud jste žebříček neviděli, je dostupný zde.

Reakce měst z posledních míst bývají často popudlivé nebo se z nich odráží jistá beznaděj, kterou může takové umístění vyvolávat. Těmto srovnáním, i když možná nelichotivým, se nechce Strategická rada regionu Broumovsko vyhýbat, a proto jsme se letos rozhodli na žebříček a hodnocení podívat blíže a pokusili jsme se rozklíčovat, co postavení Broumova ovlivňuje a připojili jsme několik komentářů. Je Broumov opravdu jedním z nejhorších míst k životu v Česku?

V první řadě je nutné myslet na to, že celý žebříček je velkou zkratkou. Díky tomu je také tolik mediálně populární, protože nabízí stručné vysvětlení pro velmi komplexní problematiku. Než přistoupíme na hru autorů žebříčku a budeme srovnávat kvalitu života v Praze či v Brně s kvalitou života v Broumově nebo v Podbořanech, musíme si uvědomit, že do mozaiky Česka patří dalších více než 6 000 obcí, které se v žebříčku nenacházejí.

Kvalita života ve všech těchto obcích je jistě ovlivněna mnoha faktory. Autoři žebříčku ty své rozdělili do třech kategorií – zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělání a vztahy a služby. Relativně nejlépe Broumov dopadl v kategorii zdraví a životní prostředí (177. místo), z hlediska materiálního vzdělání a zabezpečení je podle autorů 197. v Česku, vztahy a služby jsou zde ale nejhorší ze všech srovnávaných měst (206. pozice). Jak je to možné?

Kromě přítomnosti určitých služeb či jevů přímo ve městě samotném je v určitých ukazatelích zohledněna vzdálenost dojezdu autem 30 minut od radnice. To je pro Broumov problém, protože v této vzdálenosti není žádné větší město, nevejde se sem Náchod ani Trutnov. Tento fakt v indexech nahrává velkým městům (která mají všechny služby na svém území) nebo městům v jejich zázemí, případně městům na dálnici. Prvním městem více než 30 minut jízdy od krajského města jsou v žebříčku Hořovice na 20. příčce (ale stejně mají v dojezdu 30 minut Beroun, Příbram a Dobříš). Ostatně "obsah" území 30 minut od radnice má dokonce v žebříčku vlastní Index silniční sítě – zde se Broumov umístil na 204. místě (za ním už pouze Jeseník a Valašské Klobouky, tedy další města v hornatém pohraničí dále od větších center).

Tato dojezdnost ovlivňuje i další indexy použité při hodnocení (dostupnost lékařů, lékáren, kin, supermarketů, bankomatů, restaurací, kin). To vše je bohužel dáno geografickou polohou Broumova a nelze s tím nijak "bojovat". K dobru si v Broumově můžeme přičíst, že do 30 minut autem máme ještě tři polská města (Nowa Ruda, Mieroszów a Radków), což by portfolio dostupných služeb samozřejmě rozšířilo, pokud bychom se v hodnocení neomezovali pouze na území Česka. A víme, že řada místních obyvatel některé služby v Polsku běžně využívá (supermarkety, restaurace, ...). Subjektivně bychom možná cítili, že Broumov by mohl být ještě lépe umístěný z hlediska kvality životního prostředí. V Indexu znečišťovatelů ho ale sráží vymezený 30 km okruhu kolem města, kde se podle evropského registru znečišťovatelů nachází hned několik polských podniků (Nowa Ruda, Walbrzych a okolí).

Zjevnou chybou autorů žebříčku je nezařazení broumovské nemocnice do výpočtů, což naprosto sráží hodnotu Indexu dojezdu do nemocnice. Broumovská nemocnice samozřejmě figuruje i v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, ze kterého autoři vycházeli. Přestože jsme je na tuto chybu upozornili, nedočkali jsme se bohužel žádné reakce. Naopak reálný problém Broumova je v oblasti nezaměstnanosti, exekucí a hmotné nouze – ve všech těchto indexech se město umístilo na samém konci žebříčků a je zřejmé, že pokud chceme kvalitu života v Broumově zvednout, je nutné věnovat se právě této oblasti, jakkoliv to může být složité.

Jednotlivé indexy použité v žebříčku ale přinášejí i dobré zprávy. V Broumově je cenově dostupné bydlení, je zde dobrá kvalita středních škol (kam je nutné započítat kvůli dojezdové vzdálenosti 30 minut školy v Hronově a Teplicích nad Metují), vyhovující kapacita mateřských a základních škol a je zde omezený hazard – zde je Broumov na 1. místě v celém Česku společně s dalšími městy, kde je hazard úplně zakázaný.

Hlavní zprávou by ale mělo být to, že podobné žebříčky mohou sloužit k poučení, ale není možné je brát fatalisticky. Myslet si, že kromě Krnova, Vítkova, Karviné a Orlové se nikdy jinde než v Broumově nežije v Česku hůře, je nepochopením takového srovnávání. Česko není zemí extrémních regionálních rozdílů a platí, že hodnotný život se dá vést kdekoliv na jeho území. Kvalita života v daném místě je navíc ovlivněna celou řadou subjektivních faktorů a každý si může vybrat, co právě jemu vyhovuje nejvíc.

Na konci května 2020 byla v Broumově po průběžných přípravách založena Strategická rada regionu Broumovsko.
Založení Strategické rady regionu Broumovsko

Založení Strategické rady regionu Broumovsko

Ve čtvrtek 21. května 2020 založilo v Broumově šest partnerů z Broumovska nový subjekt pro regionální spolupráci. Podpisem zakládací listiny vznikla Strategická rada regionu Broumovsko. Zakládajícími partnery jsou tři města (Broumov, Police nad Metují a Teplice nad Metují) a tři další organizace, které se dlouhodobě zabývají vybranými aspekty regionálního rozvoje (Agentura pro rozvoj Broumovska, Podnikatelský klub Broumovska a Společnost pro destinační management Broumovska).

Založení Strategické rady regionu Broumovsko (SRRB) předcházely měsíce vyjednávání, kdy si jednotliví partneři vyjasňovali priority, kterým by se nový subjekt měl věnovat. Jednotící myšlenkou je přesvědčení, že v určitých úkolech je vhodné a efektivnější postupovat společnými silami, a pomoci si ve všech oblastech, kde to jen bude možné. Regionální vymezení působnosti SRRB na půdorysu bývalého okresu Broumov není náhodné. Pro řešení některých výzev jsou obce příliš malé a naopak z krajské či celostátní úrovně nemusí být určitě problémy vidět. SRRB tak může částečně i suplovat samosprávu, která na této úrovni chybí. Spojený hlas regionu by měl pomoci také při vyjednávání a lobbingu na krajské či celostátní úrovni.

První oblastí, ve které SRRB již učinila konkrétní kroky, je podpora podnikání. V roce 2020 se spustí specializované webové stránky, které budou obsahovat komplexní informace pro případné nové investory. Bude zde zveřejněna kompletní nabídka nemovitostí pro podnikání – a to jak ploch vhodných pro zcela novou výstavbu, tak brownfieldů nebo nemovitostí, které je možné pro menší provozovny začít využívat v podstatě ihned. Celá tato činnost je konzultována s královehradeckou pobočkou CzechInvestu a regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje (CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací).

SRRB se také během roku 2020 obrátila na vybraná ministerstva kvůli problémům, které regionu Broumovska přinášelo uzavření státních hranic s Polskem. Dalšími oblastmi, kterými se v brzké budoucnosti SRRB bude zabývat, je např. problematika dopravy, sucha a zádrže vody v krajině, přírodního a kulturního dědictví, regionalizace a organizace státní správy. Tento výčet samozřejmě není úplný. Zakladatelé doufají, že za přispění SRRB se podaří dále zvyšovat kvalitu života na Broumovsku tak, aby bylo místem pro spokojený a plnohodnotný život v 21. století.