Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Voda na Broumovsku I

Voda na Broumovsku I. - Projekt adaptace krajiny na klimatickou změnu v oblasti regionu Broumovsko.

Program: „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–2021

Výzva: Call-4B „Stavanger“

Doba realizace projektu: 15. 4. 2023 – 30. 4. 2024

Celkové náklady projektu/výše grantu: 5 646 010,00 Kč / 5 081 409,00 Kč

Příjemce grantu: Strategická rada regionu Broumovsko, o.p.s.

Partneři projektu: Krajinohled, z.s.

Osoba odpovědná za komunikaci: Hana Colby, hana.colby@srrb.cz,
+ 420 777 694 393

PŘEJÍT NA FB STRÁNKU PROJEKTU

stránky Státního fondu životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

stránky Ministerstva financí České republiky: www.norskefondy.cz

oficiální stránka Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org

 


In English:

Programme: 'Environment, Ecosystems and Climate Change' funded by Norway Grants 2014-2021
Call for proposals: Call-4B "Stavanger"
Project duration: 15 April 2023 - 30 April 2024
Total project cost/grant amount: 5 646 010,00 CZK / 5 081 409,00 CZK
Grant recipient: Strategic Council of the Broumov Region, o.p.s.
Grant partner: Krajinohled, z.s.
Communication: Hana Colby, hana.colby@srrb.cz, + 420 777 694 393