Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

SRRB podpořena Královehradeckým krajem

V prvním roce své existence byla Strategická rada regionu Broumovsko podpořena grantem Královehradeckého kraje.

Strategická rada regionu Broumovsko byla v prvním roce své existence podpořena grantem Královehradeckého kraje. Pro SRRB tvoří jednání na krajské úrovni jeden z důležitých pilířů činnosti, ať již se jedná o problematiku regionálního rozvoje nebo např. dopravy. Poskytnutí příspěvku od Královehradeckého kraje tak chápeme jako ocenění smysluplnosti existence SRRB a potvrzení toho, že jsme pro krajskou samosprávu relevantním partnerem.

Domníváme se, že v mnoha ohledech průkopnický model spolupráce SRRB, kdy se aktivizují klíčoví regionální aktéři se sdílenou vizí, bude hrát významnou roli v rozvoji regionu Broumovska. SRRB je v roce 2020 financována ze zdrojů všech tří zakládajících měst (Broumov, Police nad Metují a Teplice nad Metují) a Podnikatelského klubu Broumovska. Pro efektivní působení je ale nutné vícezdrojové a stabilní financování. Proto jsme požádali o příspěvek také Královehradecký kraj, v jehož zájmu by rozvoj regionu Broumovska měl být.

Za přidělenou finanční podporu děkujeme a těšíme se na další spolupráci.