Regionální burza práce | Aktualizováno 03.05.2019


Vítáme vás na stránkách regionální burzy práce.

Registrace míst je zdarma.

Informace o volném pracovním místě jsou zasílány na Úřad práce. Tím je splněna povinnost vůči Úřadu práce nahlásit volné pracovní místo!

Jak vložit správně životopis

Pouze v případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

V případě, že bylo místo obsazeno popř. zneplatněno či zrušeno,
žádáme o zaslání zprávy na e-mail: prace@broumovsko.cz

Invest Broumovsko


Jak správně napsat životopis

Životopis musí zaujmout a zároveň musí být přehledný.

Na co byste neměli zapomenout

 • piště stručně a výstižně - rozsah CV by měl být max. 2 strany A4
 • přehledný, uspořádaný do tématických částí (osobní údaje, vzdělání, praxe)
 • CV musí být pravdivý
 • CV by neměl nikdy obsahovat nepravdivé nebo nepřesné údaje
 • všechny klíčové údaje o Vaší osobě by měly být vypsány na první straně CV
 • vaše CV Vás reprezentuje - vytvořte vizuálně přitažlivý dokument
 • nejvíc prostoru věnujte popisu Vašeho posledního zaměstnání - zaměstnavatele zajímají víc Vaše současné zkušenosti
 • popisované události seřaďte vždy chronologicky a zpětně, tj. od posledního zaměstnání až po první a od nejvyššího dosaženého vzdělání až k nejnižšímu
 • vyzdvihněte Vaše aktivity a zájmy, především pokud podporují Váš profesní cíl nebo ukazují Vaši inteligenci a rozhled
 • pokud si nejste čímkoli jisti, raději vypusťte všechny informace, které by mohly vést k Vašemu vyřazení

Čeho se vyvarovat

 • nepřehlednosti, chaosu
 • nemusíte na sebe v dobré vůli prozradit všechno, např. informace o tom, proč odcházíte z Vašeho současného zaměstnání by nemusela na personální pracovníky působit dobře
 • při psaní CV nepoužívejte zkratky
 • vyvarujte se pravopisných chyb a nesrozumitelných větných spojení
 • chybějící popis pracovní náplně u jednotlivých pozic
 • do CV nepatří údaje, které nemají přímý vztah k Vašim profesním cílům (např. osobní informace)
 • nepoužívejte výstřední grafickou úpravu dokumentu, umělecké styly písma, barevný nebo hlavičkový papír ani jiný formát než A4
 • pokud je třeba k CV přiložit fotografii, používejte výhradně snímky pořízené na doklady (vyberte fotografii, na které vypadáte pozitivně)
 • nenechávejte mezi jednotlivými zaměstnáními žádné časové mezery - jako časový údaj používejte raději roky než měsíc a rok
 • někdy je vyžadován životopis v cizím jazyce - nechte si ho zkontrolovat rodilým mluvčím (pozor! v případě, že se ucházíte o práci v zahraniční společnosti není dobrý nápad nechat si životopis od někoho přeložit, protože pohovory u klíčových pozic, kde je jazyk nezbytností, jsou často vedeny celé nebo částečně v cizím jazyce!)

Soubory ke stažení:

Životopis - vzor Životopis - vzor (33.5 KB)© AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA 2006