Regionální burza práce | Aktualizováno 14.05.2018


Vítáme vás na stránkách regionální burzy práce.

Registrace míst je zdarma.

Informace o volném pracovním místě jsou zasílány na Úřad práce. Tím je splněna povinnost vůči Úřadu práce nahlásit volné pracovní místo!

Jak vložit správně životopis

Pouze v případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

V případě, že bylo místo obsazeno popř. zneplatněno či zrušeno,
žádáme o zaslání zprávy na e-mail: prace@broumovsko.cz

Invest Broumovsko


26.09.2008 10:50

Zdravotní preventivní prohlídky zaměstnanců

Dotaz:
Jsme příspěvková organizace (škola) a zajímá nás, v jakém intervalu se provádějí preventivní prohlídky zaměstnanců (pedagogických pracovníků, provozních pracovníků a důchodců. Závodního lékaře nemáme.

Odpověď:

Zdravotní způsobilost k práci při výkonu práce v pracovněprávních vztazích se posuzuje na základě zjištění zdravotního stavu zaměstnance při lékařské prohlídce, a to na základě znalosti požadavků, které jsou pro výkon práce stanoveny a které musí ze zdravotního pohledu zaměstnanec splňovat.

Lékařské prohlídky vykonávají zařízení poskytující závodní preventivní péči. Zaměstnavatel je proto povinen mít své závodní preventivní zařízení, a to podle zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Paragraf 35a a § 40 tohoto zákona zaměstnavateli ukládá zajistit závodní preventivní péči. Může tuto povinnost  zajistit buď tím, že bude mít zřízeno vlastní zdravotnické zařízení, nebo -  častěji v podmínkách menších subjektů - musí mít uzavřenu smlouvu se zdravotnickým zařízením, které se na závodní preventivní péči specializuje.  Řada zaměstnavatelů má smlouvu i s praktickým lékařem, který pro ně závodní preventivní péči zajišťuje.

Zaměstnavatel v rámci takto zajištěné závodní preventivní péče potom plní úkoly stanovené mu zákoníkem práce nebo jinými předpisy, jako je např. kategorizace prací, případně i zákonem uložené zdravotní prohlídky, které zajišťuje právě prostřednictvím tohoto závodního preventivního zařízení. Práce se zařazují do 4 kategorií, a to podle vyhl. č. 432/2003 Sb., zaměstnavatel tedy musí dodržet i zařazování jednotlivých prací do těchto kategorií.

Preventivní prohlídky jsou prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní a řadové. Četnost a provádění těchto prohlídek v současné době upravuje směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 uveřejněná ve Věstníku ministerstva zdravotnictví, která byla novelizována směrnicí č. 17/1970 téhož ministerstva uveřejněná ve stejném Věstníku. Zákoníkem práce jsou přímo v § 247 uloženy lékařské prohlídky u mladistvích zaměstnanců (do 18 let) a u zaměstnanců pracujících v noci


© AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA 2006