Regionální burza práce | Aktualizováno 11.09.2017


Vítáme vás na stránkách regionální burzy práce.

Registrace míst je zdarma.

Informace o volném pracovním místě jsou zasílány na Úřad práce. Tím je splněna povinnost vůči Úřadu práce nahlásit volné pracovní místo!

Jak vložit správně životopis

Pouze v případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

V případě, že bylo místo obsazeno popř. zneplatněno či zrušeno,
žádáme o zaslání zprávy na e-mail: prace@broumovsko.cz

Co Vám na našich stránkách chybí nebo co byste změnili?

Napište své náměty a postřehy na prace@broumovsko.cz

Invest Broumovsko


Úvodní stránka

Hledám

Aktuální informace

22.08.2017 11:40

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2017

Stránky projektu
Náchod
22. 9. – 9.00 – 18.00 hod.
23. 9. – 8.00 – 12.00 hod.
Sokolovna Náchod
Tyršova 207, Náchod

Rychnov nad Kněžnou
6. 10. – 9.00 – 18.00 hod.
7. 10. – 8.00 – 12.00 hod.
Společenské centrum
Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou

Trutnov
13. 10. – 9.00 – 18.00 hod.
14. 10. – 8.00 – 12.00 hod.
Společenské centrum UFFO
Nám. Republiky 999, Trutnov

Jičín
20. 10. – 9.00 – 18.00 hod.
21. 10. – 8.00 – 12.00 hod.
Masarykovo divadlo
Husova 206, Jičín

Hradec Králové
3. 11. – 9.00 – 18.00 hod.
4. 11. – 8.00 – 12.00 hod.
Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

16.03.2017 10:49

Projekt Zaměstnaný absolvent

Královéhradecký kraj ve spolupráci s dalšími partnery realizuje od 1.2.2017 projekt Zaměstnaný absolvent.
Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.
Hlavní aktivitou projektu je realizace odborných praxí absolventů ve firmách v našem kraji. Praxe podpoří získávání pracovních zkušeností a návyků. Firmy mají možnost zapracované absolventy následně zaměstnat.

Termín konání praxí: červen – srpen 2017 a 2018
Délka praxe: 150 – 300 hodin
Finanční příspěvek pro absolventa i mentora

Zájemci o poskytnutí praxe absolventům se mohou registrovat prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře.
Více na http://www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent.html

24.06.2016 13:05

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů se letos otevře i středoškolákům a mladým s titulem

Hradec Králové – V letošním roce se uskuteční už druhý ročník akce s názvem Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, která v loňském roce proběhla v pěti krajských městech a propojila střední školy, firmy z regionu a samotné žáky devátých tříd stojící na prahu volby oboru střední školy a jejich rodiče. Na akci, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Královéhradecký kraj, se loni představilo celkem 106 škol a 48 zaměstnavatelů.
Úspěch loňského ročníku pořadatele motivoval k rozšíření přehlídky pro letošní rok. Novinkou bude otevření burzy pracovních příležitostí také absolventům středních a vysokých škol a široké veřejnosti. V programu rovněž přibude soutěž Talenty pro firmy, kde týmy složené ze zástupců firem, škol i žáků budou zápolit ve skládání tradiční polytechnické stavebnice. „Prezentace středních škol a zaměstnavatelů se stala aktivní snahou, jak překlenout propast mezi obory žádanými na trhu práce a těmi, které při přechodu na střední školu preferují sami žáci. Zaměřovali jsme se především na žáky devátých tříd a jejich rodiče, kteří aktuálně řešili, jakou střední školu vybrat. Letos chceme prezentujícím zaměstnavatelům nabídnout možnost oslovit i absolventy středních a vysokých škol, aby měli šanci najít nové zaměstnance hned na přehlídce a nemuseli čekat, než deváťáci „dorostou“,“ komentuje aktualizovaný záměr PSSZ Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Také letos se přehlídka uskuteční v pěti okresních městech Královéhradeckého kraje. Konkrétně v termínech:
7. - 8. 10. 2016 Náchod
14. - 15. 10. 2016 Rychnov nad Kněžnou
21. - 22. 10. 2016 Trutnov
4. - 5. 11. 2016 Jičín
11. - 12. 11. 2016 Hradec Králové

Základní poslání zůstává: Firmy řeknou, koho hledají a rodiče se inspirují, jakou střední zvolit
Veletrh s prezentací škol a zaměstnavatelů si opět klade za cíl pomoci rodičům vybrat pro své děti správnou školu a budoucím středoškolákům ukázat, jak rozličné obory existují, a nasměrovat je k tomu pro ně ideálnímu. Chystá se tak rozmanitý veletrh příležitostí, který poutavým způsobem propojí všechny skupiny zapojené v procesu přechodu žáků na střední školy a následné uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Poslední zastávku přehlídky v Hradci Králové opět završí předání ocenění Škola firmě a Firma škole pro nejlépe spolupracující firmy a střední školy.
Více »
18.12.2015 11:27

Dohoda o změně pracovní smlouvy

11.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer Nejde-li o výjimečné případy jednostranných změn sjednaných pracovních podmínek, může ke změně sjednaného obsahu pracovní smlouvy dojít jen tehdy, dohodnou-li se na tom zaměstnavatel a zaměstnanec. V dohodě o změně pracovní smlouvy si podle zákoníku práce mohou smluvní strany sjednat vše, co zákoník práce nezakazuje. Za trvání pracovního poměru lze dohodnout změnu pracovní smlouvy v kterékoliv z náležitostí sjednaných v pracovní smlouvě (kromě sjednaného dne nástupu do práce). Změna může být dohodnuta na časově neomezenou dobu nebo na dobu časově omezenou; přitom by mělo být vždy dbáno na přesnou formulaci změny ve vztahu k trvání pracovního poměru (aby nedocházelo k případným sporům o to, zda se zároveň mění i doba trvání pracovního poměru).
Více »
18.02.2015 08:57

Dohoda o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdu (platu)

27.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer Kolem tzv. neplaceného volna – tedy pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) se stále objevuje řada otázek. Pokusme se je zodpovědět s ohledem na legislativní změny od 1. 1. 2015. Podívejme se na problematiku neplaceného volna z pohledu pracovněprávního. Zákoník práce výslovně možnost sjednání neplaceného pracovního volna neuvádí; poskytnutí pracovního volna vyplývá z obecně upravené možnosti postupovat odchylně, uvedené v § 1 odst. 2 NOZ. Podle tohoto ustanovení platí, že pokud to zákon výslovně nezakazuje, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. Zakázaná jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Úprava NOZ ohledně možnosti odchylné úpravy se na základě § 4 ZP použije i pro pracovněprávní vztahy. Při sjednání odchylné úpravy práv a povinností v pracovněprávních vztazích je však nutné dodržet zásady upravené v § 4a ZP. Odchylná úprava práv a povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. K odchylné úpravě v pracovněprávních vztazích může dojít smlouvou, jakož i vnitřním předpisem. K úpravě povinností zaměstnance však může dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Více »


© AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA 2006